תנאי שימוש וביטול הרשמה לקורס/ הרצאה

לפני מילוי טופס הרשמה וביצוע תשלום יש לקרוא את תנאיי השימוש ואת מדיניות החזרים וביטולים של הארגון.

לאחר מכן לסמן את הסכמתכן לתנאים.

תנאיי שימוש:
* ההשתתפות בקורס הינה בגדר העשרה מקצועית אשר איננה מקנה כל הסמכה פורמלית ו/או הכרה לגמול השתלמות.
* תכני הקורס יהיו זמינים לצפייה במהלך הקורס ועד חודש לאחריו בלבד.
המשתתפת מתחייבת שלא להעביר גישה אל תכני הקורס לאדם אשר לא משתתף בקורס.

מדיניות החזרים וביטולים

  • דמי הרשמה על סך 75 ש"ח (שיקוזזו משכר הלימוד) לא יוחזרו בכל מקרה של ביטול.

  • עד שבועיים טרם פתיחת הקורס/ יום עיון, מכל סיבה שהיא, תחויב המשתתפת ב- 10% מתשלום שכר הלימוד.
  • בין שבועיים ועד שבוע טרם פתיחת הקורס/ יום עיון, מכל סיבה שהיא, תחויב המשתתפת ב-50% מתשלום שכר הלימוד, אלא אם כן תמצא משתתפת חלופית במקומה.
  • החל משבוע טרם התחלת הקורס/ יום עיון, מכל סיבה שהיא, תחויב המשתתפת בשכר הלימוד מלא אלא אם כן תמצא משתתפת חלופית במקומה.

שימו לב!
● לאחר פתיחת הקורס לא יוחזר שכ"ל.

במידה והקורס לא יפתח משיקולי הארגון תשלום שכר הלימוד יוחזר באופן מלא.

** על הנרשמת לעדכן את משרד הארגון בכל שינוי בפרטי התקשרות אישיים.
*** פעילויות ארגון המיילדות בישראל נועד למיילדות המוכרות על ידי משרד הבריאות. פעילויות הארגון מיועדות למיילדות הרשומות כחברות בארגון. במידה וההרשמה תהיה פתוחה למיילדות שאינן חברות הארגון ו/או מי שאינה מיילדת הדבר יפורסם במדיות השונות וייתכן כי יתומחרו באופן שונה.

● המסמך מנוסח בלשון נקבה אך מתייחס לכל המגדרים.